Sama Plain Chocolate 1/2 Natural

Sama Plain Chocolate
1/2 Natural
Packing: 30 KG Box

Description

Sama Plain Chocolate
1/2 Natural
Packing: 30 KG Box

Additional information

Natural

1/2 Natural

Packing

Box